SUPERCAR to the rescue – 1962 – Milton Bradley – 5